Có 1 kết quả:

qīng tóu qián yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Baer's pochard (Aythya baeri)