Có 1 kết quả:

qīng zì tóu

1/1

qīng zì tóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

"top of 青 character" component in Chinese characters