Có 1 kết quả:

Qīng shān qū

1/1

Qīng shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Qingshan district of Wuhan city 武漢市|武汉市[Wu3 han4 shi4], Hubei
(2) Qingshan district of Baotou city 包頭市|包头市[Bao1 tou2 shi4], Inner Mongolia