Có 1 kết quả:

Qīng shān hú

1/1

Qīng shān hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qingshanhu district of Nanchang city 南昌市, Jiangxi