Có 1 kết quả:

Qīng shān hú qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qingshanhu district of Nanchang city 南昌市, Jiangxi