Có 1 kết quả:

Qīng dǎo shì

1/1

Qīng dǎo shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qingdao, subprovincial city in Shandong