Có 1 kết quả:

Qīng gāng

1/1

Qīng gāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qinggang county in Suihua 綏化|绥化, Heilongjiang