Có 1 kết quả:

Qīng dǎo

1/1

Qīng dǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qingdao, subprovincial city in Shandong