Có 1 kết quả:

Qīng dǎo pí jiǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tsingtao Beer