Có 1 kết quả:

qīng nián qī

1/1

qīng nián qī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

adolescence