Có 1 kết quả:

qīng chūn yǒng zhù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to stay young forever