Có 1 kết quả:

qīng níng

1/1

qīng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

lime (fruit)