Có 1 kết quả:

qīng níng méng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lime (fruit)