Có 1 kết quả:

Qīng sēn xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Aomori prefecture at the far north of Japan's main island Honshū 本州[Ben3 zhou1]