Có 1 kết quả:

qīng lóu

1/1

qīng lóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (literary) brothel
(2) pleasure quarters