Có 1 kết quả:

Qīng hǎi Hú

1/1

Qīng hǎi Hú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qinghai Lake (Tibetan: mtsho-sngon)