Có 1 kết quả:

qīng guā

1/1

qīng guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

cucumber