Có 1 kết quả:

Qīng wǎ tái

1/1

Qīng wǎ tái

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Blue House (Cheong Wa Dae), residence of the president of South Korea in Seoul