Có 2 kết quả:

Qīng báiqīng bái

1/2

Qīng bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qingbaijiang district of Chengdu city 成都市[Cheng2 du1 shi4], Sichuan

Một số bài thơ có sử dụng

qīng bái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pale
(2) pallor

Một số bài thơ có sử dụng