Có 1 kết quả:

Qīng bái jiāng

1/1

Qīng bái jiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qingbaijiang district of Chengdu city 成都市[Cheng2 du1 shi4], Sichuan