Có 1 kết quả:

Qīng xiù

1/1

Qīng xiù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qingxiu District of Nanning City 南寧市|南宁市[Nan2 ning2 Shi4], Guangxi