Có 1 kết quả:

qīng zǐ

1/1

qīng zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

purple

Một số bài thơ có sử dụng