Có 1 kết quả:

Qīng xiàn

1/1

Qīng xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Qing county in Cangzhou 滄州|沧州[Cang1 zhou1], Hebei