Có 1 kết quả:

qīng hóng bāng ㄑㄧㄥ ㄏㄨㄥˊ ㄅㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

traditional secret society, Chinese equivalent of Freemasons