Có 1 kết quả:

qīng jiǎo yù ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common greenshank (Tringa nebularia)