Có 1 kết quả:

qīng zhǒng

1/1

qīng zhǒng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

bruise