Có 1 kết quả:

qīng jiǎo bīn yù ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄅㄧㄣ ㄩˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Temminck's stint (Calidris temminckii)