Có 1 kết quả:

qīng jiǎo yù

1/1

qīng jiǎo yù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common greenshank (Tringa nebularia)