Có 1 kết quả:

qīng huā cài

1/1

qīng huā cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

broccoli