Có 1 kết quả:

qīng xìng

1/1

qīng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) waterlily
(2) floating heart (Nymphoides peltatum)