Có 1 kết quả:

qīng xiāng

1/1

qīng xiāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

feather cockscomb (Celosia argentea)