Có 1 kết quả:

qīng xiāng zi

1/1

qīng xiāng zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

feather cockscomb (Celosia argentea)