Có 1 kết quả:

qīng xiāng zi ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

feather cockscomb (Celosia argentea)