Có 1 kết quả:

Qīng Zàng

1/1

Qīng Zàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Qinghai and Tibet