Có 1 kết quả:

qīng zàng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Qinghai-Tibet route