Có 1 kết quả:

qīng zàng tiě lù xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qinghai-Tibet railway