Có 1 kết quả:

Qīng Zàng tiě lù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Qinghai-Tibet railway