Có 1 kết quả:

qīng jīn shí

1/1

qīng jīn shí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

lapis lazuli (mineral of the square albite family)