Có 1 kết quả:

qīng tóng

1/1

qīng tóng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bronze (alloy of copper 銅|铜 and tin 錫|锡[xi1])