Có 1 kết quả:

qīng méi sù

1/1

qīng méi sù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

penicillin

Từ điển Trung-Anh

penicillin