Có 1 kết quả:

Qīng mǎ dà qiáo

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tsing Ma bridge (to Hong Kong airport)