Có 1 kết quả:

qīng yú

1/1

qīng yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) black carp (Mylopharyngodon piceus)
(2) herring
(3) mackerel