Có 1 kết quả:

qīng méi sù

1/1

qīng méi sù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

penicillin