Có 1 kết quả:

qīng yòu

1/1

qīng yòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) weasel
(2) Martes flavigula (zoology)