Có 1 kết quả:

jìng lì

1/1

jìng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) beautiful
(2) pretty