Có 1 kết quả:

Jìng zhōu xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Jingzhou Miao and Dong autonomous county in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan