Có 1 kết quả:

Jìng gāng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Shizuoka prefecture southwest of Tokyo, Japan