Có 1 kết quả:

Jìng níng

1/1

Jìng níng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Jingning county in Pingliang 平涼|平凉[Ping2 liang2], Gansu