Có 1 kết quả:

jìng mài qū zhāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

varicose veins