Có 1 kết quả:

jìng yīn

1/1

jìng yīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) quiet
(2) silent
(3) mute