Có 1 kết quả:

liàng zǎi

1/1

liàng zǎi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

handsome young man